Football Manager 2024 | Další novinka | Zprostředkovatelé a stahování hráčů z kádru | F-mko.cz

03.11.2023
Football Manager 2024 | Další novinka | Zprostředkovatelé a stahování hráčů z kádru | F-mko.cz
Football Manager 2024 | Další novinka | Zprostředkovatelé a stahování hráčů z kádru | F-mko.cz

Pěkný páteční podvedčer Vážení. Děkujeme, že stále objednáváte Football Manager 2024 u nás, díky moc. No a jdeme se podívat na další novinku pro FM2024.

Ať už podepisujete prvotřídní "zázračné" hráče, nebo se naopak chcete zbavit hráčů, kteří už nemají na to, aby se ve vašem kádru prosadili, nebo ve finále něco mezi tím, budování týmu je nedílnou součástí každé kariéry ve Football Manageru.

V posledních letech vývojáři od komunity slýchaly že prodej hráčů může být frustrující zkušeností, jako tomu skutečně často pro mnoho klubů a hráčů během každého přestupového období je. S ohledem na to tým vývojářů zvažoval, jaké další nástroje by mohli v FM24 pro hráče a manažery s umělou inteligencí připravit, aby jím konkrétně s tímto aspektem hry pomohl.

Stejně jako v mnoha jiných oblastech Football Manageru se tým opíral o zkušenosti z oboru aby lépe pochopil, jak kluby řeší problém s přestupy hráčů ve skutečnosti a následně byly tyto poznatky aplikovány i do samotné fotbalové simulace Football Manageru 2024.

Využití agentů pro lepší přehled o přestupovém trhu

Abychom vám lépe objasnili, kolik byste za své hráče mohli dostat, když se je snažíte prodat, do rozbalovacího seznamu Přestupy v profilech hráčů byla přidána nová možnost "Zeptat se agenta na zájem na přestupovém trhu".

Po výběru této možnosti se dostanete do rychlého chatu s hráčovým agentem. Jako manažer máte k dispozici tři možnosti odpovědí, z nichž každá má jiný tón. "Zoufalý" vyjadřuje skutečnou naléhavost posunout hráče dál, zatímco "ochotný" naznačuje, že byste měli zájem o prodej, ale pouze za správnou cenu. "Zvědavý" je k dispozici, pokud teprve zkoumáte své možnosti.

Výběrem jedné z možností vyvoláte zájem o prodej vašeho hráče. Pokud se hráč bude chtít přestěhovat, agent vám následně sdělí jeho aktuální tržní hodnotu a též kluby, které mají o jeho služby největší zájem.

Pokud však váš záměr hráče prodat samotného hráče zaskočí a on nebude chtít odejít, agent se odmítne zapojit do pokusů o jeho možný prodej a možná budete muset jít přes jeho nesouhlas. Buďte však opatrní, protože stejně jako u všeho jiného, tak i ve Football Manageru mají vaše činy následky.

Využití agentů pro lepší přehled o přestupovém trhu-FMKO-cz
Využití agentů pro lepší přehled o přestupovém trhu-FMKO-cz

Po první odpovědi budete mít možnost požádat agenta o pokračování a zahájení hledání přestupu, nebo můžete své možnosti přehodnotit, pokud třena nebudete spokojeni s potenciální cenou nebo s kluby, které o něj údajně mají zájem. Pokud váš hráč chce odejít, ale nenajde se žádný zájemce , agent vám vysvětlí proč.

Po rozhovoru s agentem se v profilu hráče aktualizuje cenovka, která odráží diskutovanou tržní hodnotu. Tato nová hodnota se zpočátku zobrazí jinou barvou a zůstane na profilu hráče aktivní, dokud nevyprší její platnost. Tato doba se liší podle toho, v jaké fázi sezóny se nacházíte. V přestupovém okně nebo mimo něj, během dne uzávěrky přestupů apodobně.

Je důležité si uvědomit, že tato nová funkce vám sice poskytne lepší přehled o potenciálních částkách a nabídkách za hráče, které chcete prodat, ale nezaručí vám pokaždé také prodej.

Využití agentů pro lepší přehled o přestupovém trhu2
Využití agentů pro lepší přehled o přestupovém trhu2

Vylepšen byl také rychlý chat "Zeptejte se agenta na dostupnost", který byl poprvé představen v ročníku FM2022 a který vám pomáhá s nákupem hráče. Nyní jsou v odrážkovém seznamu požadavků hráče zahrnuty minimální poplatek za uvolnění hráče a předpokládané délce smlouvy. Některé z těchto položek můžete také zpochybnit a to buď spoluprací s agentem při hledání výhodnější uvolňovací klauzule, nebo žádostí, aby všechny požadavky zůstaly k diskusi, dokud nezačnete formálně jednat.

Rozšiřte svůj personál o nové zprostředkovatele

Pokud chcete prodat některého ze svých hráčů, ale jeho agent s vámi nespolupracuje, nebo nabídky nesplňují vaše očekávání, můžete si nyní najmout zprostředkovatele, který vám prodej pomůže usnadnit.

Zprostředkovatelé jsou najímáni sportovním (fotbalovým) ředitelem, či příslušným zaměstnancem, kteří mohou pomoci vyvolat nový zájem o hráče a pomoci se zajištěním přestupu za nějaké to procento z konečné přestupové částky, samozřejmě pro sebe:)

Zájem, který jsou schopni získat, závisí na několika faktorech, včetně jejich dosahu a zprostředkovatelských schopností. Jejich dosah je měřítkem geografické lokality, ve které působí (například zprostředkovatel s dosahem v Evropě přivede zájemce z vhodných klubů v regionu. Jejich schopnosti vám pak pomohou určit, jak velký zájem a jakou prodejní hodnotu mohou pro vašeho hráče najít.

Stejně jako ve skutečném fotbalovém světě je provize omezena na maximálně 10% z celkové přestupní částky. Tyto náklady se zobrazují v průběhu celého procesu, od úvodní položky ve schránce s informací o přijetí nabídky až po konečnou zprávu o dokončení přestupu.

Posouzení možností zprostředkovatele je klíčové. Provize, kterou si účtují, je sice závislá na jejich dosahu a schopnostech, ale může se stát, že někdo známější, ale méně kvalifikovaný si nakonec naúčtuje více než osoba s vyšší kvalifikací, ale s horšími kontakty. Dalším faktorem je doba, kterou předpokládají, že stráví shromažďováním nabídek. Zprostředkovatelé s vyššími schopnostmi najdou nabídky rychleji, ale jejich náklady jsou pochopitelně vyšší. V nejrušnějších přestupových obdobích sezóny, jako je den přestupové uzávěrky, se tato doba zkracuje, což může znamenat, že někteří zprostředkovatelé s nižšími schopnostmi nemusí být zcela schopni dokončit svou práci.

Chcete-li využít služeb zprostředkovatele, přejděte do rozevírací nabídky Přestup v profilu hráče a klikněte na tlačítko "Najmout zprostředkovatele pro prodej hráče".

Rozšiřte svůj personál o nové zprostředkovatele
Rozšiřte svůj personál o nové zprostředkovatele

Pokud vám hráčův agent nechtěl pomoci s prodejem hráče v dřívější fázi procesu kvůli tomu, že jeho hráč nechtěl odejít, může jít přes jeho "hlavu" a riskovat, že hráč bude nespokojený a naruší náladu ve vaší kabině. Na druhou stranu vám to však může přinést i možnosti prodeje, které by hráčův vlastní agent ani nepovažoval za možné, protože zprostředkovatel může mít lepší kontakty.

Pokud se rozhodnete zprostředkovatele najmout a on bude mít zájem o některého z vašich hráčů, zobrazí se vám rychlé okno chatu od příslušného pracovníka, ve kterém se zobrazí, kteří zprostředkovatelé nabízejí své služby, náhled toho, co očekávají a za též za kolik. V této fázi vám zprostředkovatel poskytne dostatek informací, abyste se mohli kvalifikovaně rozhodnout, aniž by toho prozradil příliš mnoho.

Jakmile si prohlédnete nabídky jednotlivých zprostředkovatelů, můžete si vybrat, která vám vyhovuje nejvíce a požádat je, aby vám předložili již konkrétní nabídky. Po uplynutí souvisejícího časového období se vámi vybraný zprostředkovatel vrátí se slíbenými nabídkami, které můžete podle svého uvážení přijmout, nebo samozřejmě odmítnout.

Rozšiřte svůj personál o nové zprostředkovatele3
Rozšiřte svůj personál o nové zprostředkovatele3

Pokud žádný z klubů, které zprostředkovatelé označili za zájemce o vašeho hráče, nepodá nabídku, bude vám vysvětleno jejich odůvodnění. Zprostředkovatel vás také informuje, pokud není schopen zjistit vůbec žádný zájem. V takovém případě to můžete zkusit později a budete k tomu vyzváni po uplynutí přiměřené doby.

Pokud neobdržíte žádnou nabídku, ale přesto budete chtít hráče prodat, je zde možnost nabídnout ultimátum všem zprostředkovatelům, místo abyste vybrali pouze jednoho. Toto ultimátum slouží jako známé rčení "kdo dřív přijde, ten dřív mele", To však znamená, že si nebudete moci vybrat konkrétního zprostředkovatele a nebudete předem znát související procentuální poplatek. Pokud po měsíci stále neobdržíte žádnou nabídku na svého hráče, ultimátum skončí.

Pokud zrušíte, nebo odmítnete přestup zprostředkovaný zprostředkovatelem, je nepravděpodobné, že by tento zprostředkovatel i přidružený klub v krátké době předložili další nabídky na tohoto hráče, takže si to budete muset dobře rozmyslet.

Rozšiřte svůj personál o nové zprostředkovatele4
Rozšiřte svůj personál o nové zprostředkovatele4

Zprostředkovatelé mohou pracovat i pro jiné kluby, což znamená, že se na vás obrátí přímo, pokud někdo jiný chce hráče prodat. V těchto případech obdržíte zprávu o skautingu, která bude obsahovat zpětnou vazbu od agenta s uvedením několika očekávaných finančních údajů, pokud byste o tuto dohodu tedy usilovali.

Nabízet hráče přes přestupovou místnost

Digitální služba ve FM24 nahrazuje předchozí možnost "nabídnout klubům" ve hře jako jednoduchý způsob, jak oslovit jiné kluby s hráči, které chcete prodat. Nejedná se o okamžitou možnost, protože všechny kluby nebudou online a nebudou se do systému dívat každou minutu, ale vaši zaměstnanci pro vás nabídky shromáždí a včas vás budou informovat o případném zájmu. Je pravděpodobné, že kluby budou systém používat v různých obdobích sezóny a přestupového období, takže v některých obdobích mohou odpovědi přicházet rychleji a jindy opačně.

Je třeba si uvědomit, že použití výše popsané funkce ultimáta pro zprostředkovatele vám nebrání v tom, abyste samozřejmě hráče nabídli k odchodu prostřednictvím služby TransferRoom (přestupová místnost).

Toto je teprve začátek integrace služby TransferRoom do Football Manageru, v budoucnu toho bude ještě samozřejmě mnohem více.

Rozšiřte svůj personál o nové zprostředkovatele5
Rozšiřte svůj personál o nové zprostředkovatele5

Sjednocení přestupových nástrojů

Upgrade stávajících funkcí agentů a zavedení zprostředkovatelů vývojáře vedlo k několika změnám na obrazovce statusu přestupů.

Kluby, které zvažují přestup některého z vašich hráčů, budou nyní klasifikovány jako kluby s aktivním nebo údajným zájmem, nikoli jako kluby s velkým nebo malým zájmem. Nově se také zobrazí kontextový důvod zájmu klubu, takže například pokud váš hráč nebyl pro klub na daném postu první volbou, bude se to klasifikovat jako údajný zájem.

Sjednocení přestupových nástrojů
Sjednocení přestupových nástrojů

Na této obrazovce vpravo nahoře se stále zobrazuje zpětná vazba od agenta. Pokud jste s agentem hráče o potenciálním prodeji ještě nemluvili, bude k dispozici tlačítko "Diskutovat o vyvolání zájmu na přestupním trhu". Alternativní možnosti umožní "Najmout zprostředkovatele" nebo "Nabídnout prostřednictvím TransferRoom". Pokud byly tyto možnosti vyčerpány bez úspěchu, protože hráč nechce odejít, bude místo toho na tlačítku napsáno "Přesvědčit k odchodu".

V pravém dolním rohu se zobrazí karty s informacemi o stavu přestupu a hostování hráče, které vám umožní zadat pokyny sportovnímu řediteli. Pokud kliknete na záhlaví pokyny sportovního ředitele, budete přesměrováni buď na Seznam nechtěných hráčů, nebo na Seznam rozvíjejících se hráčů, podle toho, zda si prohlížíte záložku přestup, respektive hostování.

Panel vpravo nahoře se přizpůsobuje možnostem prodeje a přestupu podle toho, zda si prohlížíte profil zapůjčeného hráče, hráče, kterého jste si vypůjčili, nebo hráče soupeře.

Všimněte si také, že tyto obrazovky vypadají u hráčů MLS trochu jinak, protože nyní obsahují více kontextových informací, jako je klub, se kterým mají smlouvu, případně klub který klub na ně drží práva a kdo je původně podepsal do ligy.

Vytvářejte si tedy vaše týmy podle svých představ

Zavedení zprostředkovatelů a vylepšené funkce pro již existující agenty zvyšují zážitek z prodeje hráčů ve Football Manageru 2024 a poskytují vám více reálných nástrojů pro práci na vašem dalším projektu přestavby více, než kdykoli předtím.

V příštím týdnu se dozvíte více dalších letošních novinkách, Dnes je to od nás vše. Děkujeme za objednávky a podporu a přejeme vám pěkný zbytek dnešního dne.

Zdroj: www.footballmanager.com

Děkujeme za Vaši podporu, ďakujeme! Pěkný zbytek dnešního dne Vám přeje F-mko.cz, také náš druhý čistě fotbalový e-shop https://www.eshop-fmko.cz/

11.04.2024

Zvládnutí týmových rozhovorů ve Football Manageru 2024 | F-mko.cz

Hodnocení obchodu na Zboží.cz